شابلون خمیر قلع و چسب

شما اینجا هستید

برای ثبت سفارش شابلون رعایت موارد زیر الزامی است:

لایه های قابل تولید باید حتما:

 1. TOPPASTE برای کارهایی که با TOPLAYERطراحی می شوند.
 2. BOTTOMPASTE برای کارهایی که باBOTTOMLAYER طراحی می شوند.
 3. برای شابلون Glue یا شابلون چسب باید لایه مورد نظر را اعلام بفرمایید.
 4. برای نوشته روی شابلون حداکثر6 کاراکتر می توان روی شابلون حک کرد. اسم فایل یا کد مشتری قید شده باید یکی باشد.
 5. برای ابعاد فریم حتما با مونتاژ کار هماهنگ نمایید.
 6. برای آوردن پدهای(Fiducial Mark) حتما دقت نمایید در لایه مد نظر تعریف شده باشد.
 7. کارهایی که نیاز به تغییرات داشته باشد یا در کنار هم قرار دادن آن به عهده دنیز مدار باشد، آماده سازی آن شامل هزینه اضافه می باشد.
 8. تحویل شابلون یک روز بعد از تایید مالی و فنی فایل های شما انجام خواهد شد.
 9. جهت کار یا راهنمای تولید باید توسط مشتری معلوم شده باشد( داشتن بالا نویسی)
 10. دنیزمدار هیچ مسئولیتی بابت مشکلات و تغییرات انجام شده بعد از تایید نهایی مشتری ندارد.
 11. ابعاد خارج از چارچوب استناندارد با هماهنگی پذیرفته می شود.
 12. در صورتی که تعداد پدهای موجود در فایل بیشتر از 3000 پد باشد، به ازای هر پد 100 تومان به مبلغ استنسیل اضافه خواهد شد. 
 13. لطفا به ابعاد مفید ذکر شده دقت گردد. در صورت کوچک بودن استنسیل، شرکت هیچگونه مسئولیتی بابت خرابی نخواهد داشت.

 

ثبت سفارش آنلاین