درباره ما

شما اینجا هستید

دنيز مدار فعاليت خود را با توليد بردهاي مدارچاپي از سال 1376 خورشيدي آغاز كرد. در طول ساليان گذشته تلاش مديريت اين مجموعه همواره بر آن بوده است تا با بهره گيري از بهترين دانش و فن آوري روز مطابق با استانداردهاي جهاني و استفاده از مرغوبترين مواد خام اوليه بتواند سهمي هر چند كوچك اما به بضاعت خود موثر در پيشرفت و توسعه كشور عزيزمان داشته باشد .

از اينرو مي توان راه اندازي خطوط توليد بردهاي راديويي با فركانس بالا ، بردهای هات ایر و تک رو را توامان با مكانيزه كردن سامانه توليد و ارتقا روز افزون كيفيت محصولات توليدي را در راستاي تحقق اين مهم به شمار آورد . و البته آنچه كه در اين مسير مايه افتخار و بالندگيست همكاري بلاانقطاع اين واحد با ديگر واحدهاي بزرگ و كوچك بنام ميهن عزيزمان است كه در هر گونه شرايط سهل و سخت جاري با فروغ بخشيدن به عزم و اراده تمامي دست اندركاران اين مجموعه ، ما را در ادامه اين مسير ياري نموده اند .

باشد بتوانيم ما نيز با ارائه خدمات و ارتقاء كيفي محصولات هر چه بيشتر و بهتر مسير ترقي و توسعه همه هم ميهنان عزيزمان را هموارتر سازيم .